Nyheter

Kallelse till ordinarie Årsmöte

i Vållö Båtförening ek.för.

Årsmöte lördag den 19 maj 2022 kl. 19:00 Paviljongen, Vållö           

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av en (1) justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av föreningsordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter jämte två suppleanter
 13. Val av revisorer och suppleanter
 14. Beslut om medlemsavgift
 15. Övriga ärenden
 16. Mötets avslutande

 

         Varmt välkomna

        Styrelsen

       

 Februar 16. 2021

Käre medlemmer,

Vi hoppas att alla har kommit gott in i det nya året och har funnit sig tillrätta med Coronasituationen som verkar fortsätta den närmaste tiden. 
Det blir inte möjligt att hålla årsmöte 2021 senast d. 15 marts som utsikterna ser ut nu. Närmare besked vil komme när vi vet mera om myndigheternas restriktioner.
 
Vinteren har utviklet sig mot nästan en  isvinter som det brukade att vara i  gamla dagar. Mycket snö och kyla, isen har lagt sig tjock i Svartöviken och Bocköfjärd. Det är nu nödvändigt att använda isbrytaren för att hålla rännan öppen. Nu får vi glädje av alla medlemmars stötta och hjälp  till Båtföreningen. Underhåll och renovering håller isbrytaren i gott skick. Under nuvarande väderförhållande med bistert vinterväder blir Vållö inte avstängd och det är möjligt att leva sitt liv på ön utan att bekymrar sig om problem med att ta sig över till fastlandet.
Tack för ert medlemskap.
 
Många hälsningar
Tom Carlsen
På vägnar av Vållö Båtförenings styrelse

 

Kära Vållöbor och vänner av Isbrytaren Vållö II

Styrelsen inkallar till Årsmöte i Vållö Båtförening lördag den 10 April 2020 kl. 14:00.
 
Mötet kommer att hålles i Paviljongen på Vållö.
 
Alla förslag och meningar är mycket välkomna och kommer att behandlas på mötet.
 
Hänvisning till stadgar:

Förslag till årsmötet kan framföras av alla medlemmar.

Förslag som önskas behandlat på årsmötet skall skriftligen motiveras och styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

På uppdrag av styrelsen
 
Med vänliga hälsningar   

Tom Carlsen
 
 

Januari 2019

God fortsättning!
 
Efter en uppfriskning och inspektion hos Claes Rampeltin i Mönsterås, är isbrytaren nu på sin plats igen på Estenäs. Rengjord i botten, kontroll av zink anoder, ny färg på fribordet, rentvättad på överbyggnaden, nytt ankare och ankarlina. Klar till att hantera alla naturens överraskningar.
Alla medlemmar har möjlighet till att använda Vållö II, efter avtal med båtförarna.   

 
Styrelsen sänder sina bästa hälsningar med önskan om ett Gott Nytt År 2019 och tackar för intresse och stöd till båtföreningen.    
Med vänlig hälsningar   

Vållö Båtförening
Styrelsen
God fortsättning!
 
 
September 2017

Vållö II har fräschats upp

Styrhytten är målad och ställen med rost är förbättrad, för och akter luckan kan öppnas igen.

Salonen och styrhytten har fått matta. Båten ser ut som en lyx liner.

 

 

 

 

 

 

 

 Isbrytaren köras in till Claes Rampeltin senare i höst för eftersyn av skrovet och rensning av bunden. Kommer där is är den klar.

 

December 2016

Isbrytaren på varv hos Claes Rampeltin i Mönsterås.

Vållö II klar efter eftersyn och reparation. Skador på fribord efter två vintras körning är reparerat och målat. Botten är rensad. Den extra kostnad som målningen med den specielle hårda ”Isbrytare färg” har vist sig att vare utgiften värd. Inga skador efter körning i isen och som en extra vinst isolerar färgen mot galvanisk ström. Zink anoderna är som nya. Den ”nya” motorn är eftersett, olja och filter bytt och den kör som en väloljad symaskin.

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt år.

 

 

 

Vållö II till Rampeltins båtvarv

Isbrytaren behöver ”ny” motor! Efter många år av tro tjänst och mycket is behöver Ford motorn bytas.

Claes Rampeltin har inköpt en  motsvarande motor. Den är renoverad och som ny. Genom att använda samme typ motor är det möjligt att montera den nya motorn i samma ställning som den gamla.

Isbrytaren ligger nu på båtvarvet och inom de nästa månader vill bytet ske. Nu får vi glädje av takluckan som blev installerad på Oskarshams varv.

Finansieringen av renoveringen kommer att ske genom tillskott från bland andra Mönsterås kommun och välvillige bidrag från vore medlemmar och Byalaget. Tak till alle som är med till att bevare Vållös möjlighet for att förbliva en bebott helårs ö.