Bankuppgifter:

Vid inbetalning av medlemsavgift:

Häradssparbanken Mönsterås:

Bankgironummer:  400 -0634

Alternativt kan det överföras direkt till Vållö Båtföreningskonto:

Clearingnr. 8331-1  Kontonummer: 03 848 841-7

 

Det är viktigt att det skrives avsändare på inbetalningen.

Medlemsavgiften gäller för perioden – årsmöten till årsmöten.